Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Familiehypotheek

Succesvolle financiering door middel van een familiehypotheek: hoe werkt dat en waar moet u op letten?

Eén op de zes huishoudens met een hypotheek maakt gebruik van een zogeheten familiehypotheek. Een belangrijke reden hiervoor: huishoudens kunnen op deze manier meer geld lenen dan ze via een bank of verzekeraar krijgen. (bron: Economen van DNB).  

Per 1 januari 2023 is de jubelton afgeschaft waardoor ouders niet langer één ton belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken om een huis te kopen. Ouders kunnen echter wel nog altijd een privé hypotheek aan hun kinderen verstrekken.  
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan zo’n privéhypotheek: er moeten afspraken zijn over de looptijd, de omvang annuïtaire aflossing en de rente. Wordt hieraan voldaan, dan mag de betaalde hypotheekrente op de gebruikelijke manier worden afgetrokken van het inkomen in Box 1. 
 
Een aandachtspunt is dat de rente niet te veel mag afwijken van de, op dat moment geldende, marktconforme rente. Wijkt de rente -naar beneden- te veel af van de marktconforme rente, dan kan de Belastingdienst dit als een schenking aanmerken en moet er schenkingsbelasting betaald worden. 
De geldverstrekker (vaak de ouders) kan er echter voor kiezen om (een deel van) de rente jaarlijks terug te schenken. Hierdoor vallen de netto lasten lager uit en wordt er toch maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek in Box 1. 
 
Het bedrag dat in 2024 belastingvrij door ouders mag worden geschonken is € 6.633, -. 

Het is, met de hoge woningprijzen vandaag de dag, niet eenvoudig om als starter op de woningmarkt een huis te kopen. De Familiehypotheek wordt regelmatig ingezet om toch de stap naar een koopwoning te kunnen maken. 

Vragen? Onze collega’s van Opmaat financieel adviseurs helpen u graag!  

Vindt u dit artikel interessant?

Bedankt voor uw mening
U kunt momenteel niet (meer) stemmen.

© 2024 De Koning Makelaars. Alle rechten voorbehouden