belastingen

De eigen woning en de belastingen voor 2019

17/01/2019 - Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2019 met betrekking tot de woningmarkt?

De eigen woning en de belastingen voor 2019

WOZ waarde
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stijgt de WOZ-waarde in 2019 tussen de 7,5 en 9,5 procent. Een stijgende verkoopwaarde van een eigen woning is gunstig, maar een hogere WOZ-waarde juist niet. Door deze stijging betaalt u namelijk ook meer belastingen en heffingen. Op wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning vinden. Door het invullen van het adres en de woonplaats geeft de website de waarde weer van de afgelopen jaren. Of en hoeveel u meer betaalt aan lokale belastingen dan vorig jaar bepaalt de gemeente waarin u woont.

Hypotheek en financiering

Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Voor 2019 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49,5% naar 49%. De komende jaren zal dit tarief -versneld- verder worden afgebouwd.

NHG-grens naar € 290.000

Wilt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten, dan mag u maar een maximaal bedrag lenen. Vanaf 1 januari 2019 is de kostengrens voor de NHG van € 265.000 (in 2018) verhoogt naar € 290.000.
Een forse verhoging van de maximale grens, maar dat moet ook, om in de pas te blijven lopen met de stijging van de woningprijzen.

Als u kiest voor een hypotheek met NHG, dan moet u daar eenmalig een bedrag voor betalen. Dit was de afgelopen jaren 1% van de hypotheek, maar in 2019 wordt dit verlaagd naar 0,9%. Een stukje goedkoper dus.

Meer lenen voor duurzame verbouwing

Het maximaal te lenen bedrag voor een hypotheek is ondertussen maximaal de koopsom. Voor woningen waarin energiebesparende maatregelen worden genomen mag u maximaal 6% extra van de koopsom lenen. De kostengrens voor NHG-hypotheken met deze duurzame verbouwing komt vanaf 1 januari 2019 uit op € 307.400.

Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Belasting

De invoering van een twee belastingschijvenstelsel (in 2021)
In box 1 wordt het aantal tariefschijven stapsgewijs teruggebracht van vier naar twee. In 2021 zal het basistarief 37,05% bedragen, het toptarief wordt dan 49,5%. Het tarief in de eerste schijf bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premies betalen ontstaat er voor die groep een drieschijvenstelsel.

Belastingstelsel 2018 ziet zo zo uit

 
schijf 1 van € 0 tm € 20.142 36,55%
schijf 2 van € 20.143 t/m € 33.994 40,85%
schijf 3 van € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
schijf 4 meer dan € 68.507 51,95%


In 2019 komt het stelsel er als volgt uit te zien

schijf 1 van € 0 t/m € 20.142 36,65
schijf 2 van € 20.143 t/m € 33.994 38,10%
schijf 3 van € 33.995 t/m € 68.507 38,10%
schijf 4 meer dan € 68.507 51,75%

 

Subsidieregeling voor rijksmonumentenonderhoud

Vanaf 1 januari 2019 geldt er voor uitgaven aan monumentenpanden een subsidieregeling in plaats van fiscale aftrek. Met de subsidie kunnen eigenaren onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren.

De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabel bedrag.
Rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen krijgen meer subsidie.


Wilt u meer weten over hypotheken? Maak dan een afspraak met Opmaat financieel adviseurs.

 

 

Deel deze pagina: