Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Disclaimer

De Koning makelaars verleent u hierbij toegang tot de websites www.dekoningwonen.nl en www.dekoningnieuwbouw.nl en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door De Koning makelaars en derden zijn aangeleverd. De Koning makelaars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door onze opdrachtgevers, daar onze rol zich beperkt tot het zijn van bemiddelaar. Wij attenderen u erop dat bij het sluiten van overeenkomsten wettelijke regels van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de websites aangeboden diensten, object- en projectinformatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten, object- en projectinformatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Koning makelaars.

In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze websites inclusief object- en projectinformatie liggen bij De Koning makelaars en/of onze opdrachtgevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van gepubliceerde teksten en afbeeldingen, inclusief object- en projectinformatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Koning makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2024 De Koning Makelaars. Alle rechten voorbehouden